Personværnerklæring

GLØD COACHING AS

BEHANDLINGSANSVARLIG
Ansvarlige personer hos oss er Hilde Steine Molland og Linda Normann.  

Kontakt oss på [email protected] ved spørsmål angående personvern. 

 

HVORFOR TRENGER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER OG HVORDAN HENTER VI DE INN? 

Vi registrerer i hovedsak personopplysninger som navn og e-post. I forbindelse med coaching hentes noen ganger inn telefonummer for å kunne kommunisere. Disse opplysningene vil bli regulert spesifikt for disse avtalene. 

Opplysningene registreres for å kommunisere med deg som kunde eller potensiell kunde. 

Vi vil kunne: 

  • Sende gratis pdf, guider og maler.
  • Sende nyhetsbrev, eller annen informasjon som vil kunne være av interesse. 
  • Svare på forespørsler.
  • Sende og motta  spørsmålsskjema i forkant av avtalte prosesser.
  • Gjennomføre markedsføringsaktivitet, som å invitere til webinarer, informere om nye produkter, retreats o.l.   
  • Ha mulighet for å behandle en eventuelle klage.
  • Lagre coaching-kontrakter. 

 

Vi henter inn disse opplysningene når du av eget ønske deltar på webinar, besøker nettsiden, mottar gratis innhold via en OPT-IN (f.eks klikker på link i bio på Instagram, eller laster ned noe gratis fra nettsiden), kontakter oss pr. e-post, telefon og sosiale medier, melder deg inn i medlemsportalen eller når du melder deg på nyhetsbrev. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). På hvert sted du legger inn personopplysninger vil vi også minne deg på personvernerklæringen og be om samtykke hvor det er nødvendig. 

 

GLØD COACHING AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester (coaching) og produkter kan være regulert i egne avtaler som er synlig og tilgjeng på de spesifikke produktsidene. Mer om nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrev fra oss vil du motta en mail med diverse tips, triks og påfyll, samt info om kommende webinarer og annen markedsføring. For hver mail  mottar vi en rapport fra leveringssystemet vårt om åpningsfrekvens, og om det klikkes på linker som ligger vedlagt. Dette gir grunnlag for å kunne gi en bedre brukeropplevelse senere, og mulighet til å tilby mer relevant informasjon og markedsføring som er skreddersydd til den enkelte kunden.

Behandlingsgrunnlaget vårt kommer av vår berettigede interesse av å markedsføre direkte til de som viser interesse i vår bedrift og produkter. 

Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under artikkel 6 nr.1 bokstav f se link her

 

DINE RETTIGHETER

Du har som kunde rett til å vite hvilken informasjon vi har lagret om deg, innsyn i hva informasjon som er lagret og hvorfor vi gjør det. Du har også rett til å få slettet opplysningene som er lagret om deg og å klage dersom du mener at dine opplysninger ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

For at vi skal kunne sende deg informasjon trenger vi samtykke fra deg. Dette henter vi inn ved å;

  • bruke dobbel OPT-IN, som betyr at du må bekrefte 2 ganger at du ønsker informasjon fra oss.
  • Forsikre oss om at du er informert om gjeldende personvernerklæring ved å legge til avkryssingsboks for dette ved utlevering av personopplysninger.

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke “avmeld” nederst på mailene fra oss, 

eller be om at dine personopplysninger blir slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på [email protected]

 

 
DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Noen av våre samarbeidspartnere hører til i USA som fører til at  personopplysninger ført ut av EU/EØS, hvor de ikke har GDPR-lovgivning. For å ivareta sikringen av personvernet iht. norsk standard, inngår vi egne databehandleravtaler med alle leverandørene som er utenfor EU/EØS . Disse leverandørene er store og har godt etablert personvern, men kan likevel bli pålagt av amerikanske myndigheter til å utlevere personopplysninger om spesifikke personer i henhold til amerikanske etterretningslover. Dersom dette skjer vil ikke vi få beskjed om at det skjer, og dine rettigheter om å kontrollere og slette disse personopplysningene faller bort i dette spesifikke tilfellet. Bruk av disse leverandørene er nødvendig for vår virksomhet.

Vi har ikke listet opp våre samarbeidspartnere i sikkerhetsøyemed, men dersom du ønsker innsikt i våre samarbeidspartnere så send mail til oss på [email protected], så svarer vi deg så raskt vi kan. 


SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare. 

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til GLØD COACHING AS, Skagevegen 81, 5258 Blomsterdalen, eller ved å sende mail til [email protected]. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. 

GLØD COACHING AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven. Dine opplysninger vil slettes etter 2 år etter siste aktive korrespondanse/kontakt.

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke “avmeld” nederst på mailene fra oss, 

eller be om at dine personopplysninger blir slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på [email protected]

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Dette for å kunne tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettsidene våre. 

Cookies registrerer brukeradferd og inneholder ingen personopplysninger. 

Cookies registrerer brukeradferd bare du besøker en nettside, eller engasjerer deg på sosiale medier.

Nyere nettlesere er  som oftest innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert.  Noen cookies er nødvendige for at nettsidene skal kunne fungere. Endrer du disse innstillingene vil det kunne gjøre at noen nettsteder ikke vil fungere normalt, eller i hele tatt.


I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter. Vil du vite mer om disse, ta kontakt med oss på [email protected].