Kjøps- og  avtalevilkår

GLØD COACHING AS

 

Nedenfor finner du spesifikke kjøps- og avtalevilkår for de ulike produktene levert av Glød Coaching AS. 

Alle kjøps- og avtalevilkår definert i dette dokumentet suppleres av gjeldende norsk lovverk om forbrukerkjøp. 

§ 1 “Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.”

merGLØD-medlemsportalen

De følgende kjøps- og avtalevilkårene er spesifikke for kjøp av månedsabonnement i merGLØD-medlemsportalen. Dette er et månedsabonnement uten bindingstid, med innhold laget for damer som ønsker seg bort fra utbrenthet/utmattelse og mot merGLØD i hverdagen. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du til å ha lest og forstått følgende vilkår og regler gitt under.